หนัง The Mechanic 2 Resurrection โคตรเพชฌฆาต แค้นข้ามโลกแฟรงค์ โมลเตส (แกรด แลนวิน) ได้รับการพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 7 ปี เวลาล่…

source